Ondersteuningsprofiel
Ondersteuningsprofiel
Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel

De school wil graag elk kind passend onderwijs geven.

Daarom wordt er met taal, spelling en rekenen gewerkt met Snappet.

De kinderen krijgen een eigen tablet waarop ze op hun eigen niveau hun opdrachten maken. De uitleg wordt gewoon door de leerkrachten gedaan. Verder wordt er met topondernemers ook gewerkt aan de zelfstandigheid van de kinderen. 

Naast de intern begeleider die de algemene lijn in school in de gaten houdt, is er een onderwijsassistent die extra begeleiding geeft aan individuele - en groepjes leerlingen. Deze worden door de leerkracht in overleg met de IB-er uitgezocht.