omslag website header
 

9.3 Buitenschoolse opvang

Kinderen kunnen ’s middags overblijven. De overblijfcommissie regelt alle zaken rondom het overblijven. Ouders die hun kinderen willen laten overblijven, vullen één keer een aanmeldingsformulier in en geven dit formulier af bij de overblijfouder. Op deze manier weten de overblijfouders waar u in geval van nood tijdens de overblijftijd te bereiken bent.

In de hal hangt een overblijfkalender waarop de namen van de overblijfkinderen genoteerd moeten worden door de ouder.

Tijdens het overblijven zijn één of twee ouders aanwezig, afhankelijk van het aantal kinderen. Het overblijven vindt plaats in de grote ruimte van de school.

De kosten voor het overblijven: € 2,00 per keer

Van dit geld wordt speelmateriaal gekocht en worden de overblijfkrachten betaald.

De contactpersoon voor het overblijven is Rina Witsel. Wij zoeken op dit moment echter nog een vervanger.

Op school is een overblijfprotocol aanwezig. Regelmatig worden in het Boomblad de overblijfregels opgenomen.

Op dit moment is er op school geen mogelijkheid voor buitenschoolse opvang. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u contact opnemen met de directeur.