omslag website header
 

Schoolafspraken

In de volgende documenten leest u algemene afspraken over:

  • Omgaan met elkaar
  • Rust en veiligheid
  • Omgaan met materiaal
  • Digitale middelen en sociale media