omslag website header
 

Tussenschoolse opvang / overblijven

Kinderen kunnen ’s middags overblijven. De overblijfcommissie regelt alle zaken rondom het overblijven. Ouders die hun kinderen willen laten overblijven, vullen één keer een aanmeldingsformulier in en geven dit formulier af bij de overblijfcoördinator. Op deze manier weten de overblijfmedewerkers waar u in geval van nood tijdens de overblijftijd te bereiken bent.

In de hal hangt een overblijfkalender waarop de namen van de overblijfkinderen, 's morgens voor 08.30 uur, door de ouder moeten worden genoteerd.
Tijdens het overblijven zijn één of twee overblijfmedewerkers aanwezig, afhankelijk van het aantal kinderen. Het overblijven vindt plaats in de grote ruimte van de school.

De kosten voor het overblijven: - € 2,00 per keer
Van dit geld wordt speelmateriaal gekocht en worden de overblijfkrachten betaald.
De contactpersonen voor het overblijven zijn Daniëlle Leijzer en Karin Bosch.
Op school is een overblijfprotocol aanwezig. Regelmatig worden in het Boomblad de overblijfregels opgenomen.

TSO Beleidsstuk