GMR
GMR
GMR

GMR

GMR

Naast een MR per school, moet ieder bestuur met meer scholen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) instellen. De GMR overlegt met het college van bestuur van PRO8 over de school overstijgende zaken. In de GMR van de stichting PRO8 zit één vertegenwoordiger van iedere school, dit kan een leerkracht of ouder zijn. 

Lees verder