OR
OR
OR

OR

OR 30

De oudervereniging helpt bij de organisatie en de uitvoering van allerlei activiteiten, die op school plaatsvinden. In principe zijn alle ouders van de kinderen op onze school lid. Regelmatig zijn er vergaderingen. Hierbij is altijd een vertegenwoordiger van het team aanwezig. Tijdens de algemene informatieavond verantwoordt de oudervereniging het gevoerde beleid en legt verantwoording af over de financiën.

De inkomsten worden gevormd door uw jaarlijkse bijdrage en een bijdrage van het schoolbestuur.De bijdrage voor de oudervereniging wordt jaarlijks vastgesteld. De hoogte van de ouderbijdrage in het schooljaar 2021-2022 is vastgesteld op € 30,--.
Uit de kas van de oudervereniging worden een groot aantal activiteiten geheel of gedeeltelijk gefinancierd. (Sint, Kerst, Pasen, carnaval, afscheid groep 8, sportdag, enz.)

Hoewel de bijdrage vrijwillig is, doet de oudervereniging een beroep op alle ouders om de bijdrage te voldoen.
Over de wijze van betalen wordt u tzt geïnformeerd.
De oudervereniging vraagt u, eenmalig, een formulier in te vullen. Dit formulier krijgt u, als de oudervereniging contact met u opneemt over de ouderbijdrage en/of het automatische incasso en kunt u hieronder ook inzien en afdrukken.