ziek melden en verlof
ziek melden en verlof
ziek melden en verlof

ziek melden en verlof

ziek melden en verlof
ziek melden en verlof

Ziekmelden

Wanneer uw kind door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden niet op school kan komen vragen wij u om dit telefonisch voor schooltijd te melden.

Verlof aanvragen

Alle scholen uit de gemeente Montferland moeten zich houden aan de richtlijnen van de gemeente Montferland. Dat betekent dat wij in principe niet zo maar verlof mogen verlenen. Uitzonderingen zijn natuurlijk: Huwelijk van bloed- en aanverwanten, overlijden van bloed- en aanverwanten, viering 25,40, 50 - jarig dienstverband (groot) ouders, viering 12 ½ , 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van (groot)ouders, en seizoensgebonden karakter van het beroep van één van de ouders. 

U kunt hier verlof voor aanvragen via een verlofformulier dat u bij de directeur (of via de leerkracht) kunt aanvragen. 

Lees verder