De school en het dorp
De school en het dorp
De school en het dorp

De school en het dorp

De school en het dorp

Onze school is een dorpsschool.

Hoewel onze school een rooms-katholieke school is, staat de school open voor iedereen met een andere culturele of levensbeschouwelijke achter­grond. De Boomgaard is immers de enige school in Braamt. De school wordt ook bezocht door kinderen uit de directe omgeving van het kerkdorp Braamt, dat tussen Zeddam en Doetinchem gelegen is. We werken op school vanuit de gedachte, dat ieder kind recht heeft op een optimale begeleiding.

Het kind staat centraal. Daarom vinden we het belangrijk, dat het kind in de basisschoolperiode in brede zin wordt gevormd: verstandelijk, creatief, motorisch, sociaal en emotioneel. Deze vorming krijgt in een veilige en plezierige omgeving gestalte.

Ouderbetrokkenheid vinden wij heel belangrijk. Tenslotte zitten hun kinderen een groot deel van de dag op school. Wij proberen de ouders dan ook mee te nemen. Ouders kunnen via Medezeggenschapsraad, Oudervereniging en ouderhulp betrokken zijn bij de school.

De Oudervereniging denkt mee en organiseert (mede) activiteiten zoals kinderboekenweek, sint, voorleesdagen, projectweken, sportdag, koningsdag, laatste schooldag etc. 

We betrekken ouders bij onze vragen en oplossingen en zien leerkrachten, leerlingen en ouders als gelijkwaardige gesprekspartners met ieder hun eigen expertise/professie. De kennis van ouders over hun kind wordt betrokken bij het realiseren van een optimaal schoolsucces.