• 0314 651637
De school en het dorp
De school en het dorp
De school en het dorp

De school en het dorp

De school en het dorp

Onze school is een katholieke dorpsschool.

Hoewel onze school een rooms-katholieke school is, staat de school open voor iedereen met een andere culturele of levensbeschouwelijke achter­grond. De Boomgaard is immers de enige school in Braamt. De school wordt ook bezocht door kinderen uit de directe omgeving van het kerkdorp Braamt, dat tussen Zeddam en Doetinchem gelegen is. We werken op school vanuit de gedachte, dat ieder kind recht heeft op een optimale begeleiding. Het kind staat centraal. Daarom vinden we het belangrijk, dat het kind in de basisschoolperiode in brede zin wordt gevormd: verstandelijk, creatief, motorisch, sociaal en emotioneel. Deze vorming krijgt in een veilige en plezierige omgeving gestalte.