Visie en missie
Visie en missie
Visie en missie

Visie en missie

Visie en missie

Kinderen ontwikkelen zich verschillend. Op onze school proberen we met die verschillen om te gaan, door datgene aan te bieden in ons onderwijs, dat kinderen op een bepaald moment nodig hebben.
Het team van de Boomgaard is gericht op duidelijkheid, ontwikkeling en samenwerking. We zien het als onze opdracht om passend onderwijs mogelijk te maken met de mogelijkheden die er zijn. Ons onderwijs wordt gekenmerkt door o.a. Veiligheid, vertrouwen, betrokkenheid, uitdaging en communicatie. Wij stimuleren nieuwsgierigheid, motivatie, de ontwikkeling van zelfvertrouwen en respectvol omgaan met elkaar.