omslag website header
 

Inleiding

De schoolgids en de kalender geven informatie over onze school. Het beschrijft de dagelijkse gang van zaken.
Jaarlijks worden deze documenten op papier uitgereikt aan de ouders.
De informatie die jaarlijks aangepast moet worden, is in de kalender gevoegd.
De schoolgids is een document dat meerjaarlijks gebruikt wordt.
Tussentijdse veranderingen worden altijd in het Boomblad vermeld.
Ik heb de hoofdstukindeling enigszins aangepast. Het is dus zo, dat nummering afzonderlijk in de documenten niet klopt, maar gezamenlijk wel.
De inhoudsopgave hebben we in beide documenten opgenomen, zodat u altijd kunt zien in welk document u de informatie kunt vinden die u zoekt.

In deze schoolgids gebruiken we steeds de term ‘ouders’. We bedoelen daarmee dan de ouder of ouders van een kind, de verzorger of verzorgers van een kind en iedereen die de verantwoordelijkheid heeft bij de opvoeding of opvang van een kind in een thuissituatie.
Wanneer u na het lezen van deze gids nog vragen heeft of als u suggesties heeft ter aanvulling of verbetering, dan horen wij die graag van u!

Naast deze documenten is er ook een schoolplan ontwikkeld. Dit plan geeft inzicht in het door de school gevoerde beleid en hierin worden ook de keuzen weergegeven van het te voeren beleid in de komende jaren.