omslag website header
 

Hoofdstuk 2 Waar staat onze school voor?

Onze school is een katholieke dorpsschool.

Hoewel onze school een rooms-katholieke school is, staat de school open voor iedereen met een andere culturele of levensbeschouwelijke achter­grond. De Boomgaard is immers de enige school in Braamt. De school wordt ook bezocht door kinderen uit de directe omgeving van het kerkdorp Braamt, dat tussen Zeddam en Doetinchem gelegen is. We werken op school vanuit de gedachte, dat ieder kind recht heeft op een optimale begeleiding. Het kind staat centraal. Daarom vinden we het belangrijk, dat het kind in de basisschoolperiode in brede zin wordt gevormd: verstandelijk, creatief, motorisch, sociaal en emotioneel. Deze vorming krijgt in een veilige en plezierige omgeving gestalte.

Kinderen ontwikkelen zich verschillend. Op onze school proberen we met die verschillen om te gaan, door datgene aan te bieden in ons onderwijs, dat kinderen op een bepaald moment nodig hebben.
Het team van de Boomgaard is gericht op duidelijkheid, ontwikkeling en samenwerking. We zien het als onze opdracht om passend onderwijs mogelijk te maken met de mogelijkheden die er zijn. Ons onderwijs wordt gekenmerkt door o.a. Veiligheid, vertrouwen, betrokkenheid, uitdaging en communicatie. Wij stimuleren nieuwsgierigheid, motivatie, de ontwikkeling van zelfvertrouwen en respectvol omgaan met elkaar.