omslag website header
 

Hoofdstuk 7 - Externe contacten

7.1 Onderwijsbegeleidingsdienst “ IJsselgroep/Iselinge” te Doetinchem.
Schoolbegeleider: Wisselend. Ligt aan de expertise die we nodig hebben.
Leerlingbegeleider: Patricia van Megen

Iselinge/IJsselgroep assisteert bij:
  • het opzetten van veranderingen op school
  • het invoeren van een nieuwe methode
  • het helpen bij het uitvoeren van plannen van de minister
  • schoolplanontwikkeling
  • testen en begeleiding van leerlingen die problemen hebben.

Ze geven cursussen aan leerkrachten, ouders en leden van de medezeggenschapsraad.

7.2 Jeugdgezondheidszorg.
GGD  Gelre-IJssel op school.

GGD Gelre-IJssel is kernpartner in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Bij GGD Gelre-IJssel  is de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ondergebracht bij gemeentelijke gezondheidsteams (GGT’s). Binnen deze teams werken artsen, verpleegkundigen, assistenten en logopedisten. Zij doen dit door kinderen te onderzoeken, door kinderen te vaccineren en door ondersteuning te bieden aan ouders en leerkrachten als er vragen zijn over de lichamelijke, psychische, sociale en/ of cognitieve ontwikkeling van kinderen en hierin ook samen te werken met andere instanties.

Onderzoeken en vaccinaties
De bekendste taak vanuit de GGD voor schoolgaande kinderen zijn de preventieve onderzoeken. Het is belangrijk dat factoren die de groei en ontwikkeling van een kind kunnen verstoren, in een vroeg stadium worden opgespoord. De GGD onderzoekt gedurende de basisschoolperiode een kind meerdere keren en biedt de mogelijkheid om een kind te vaccineren tegen BMR, DTP en HPV. Voor ieder onderzoek en elke vaccinatie ontvangen de ouders vooraf een uitnodiging. Na elk onderzoek informeert de GGD de ouder(s)/verzorger(s) over de bevindingen.

Bij de kinderen van groep 2 (5/6 jaar) doen de jeugdarts en de assistente een uitgebreid onderzoek. Hierin komen het zien, horen, bewegen, groei, gezondheid, gedrag en ontwikkeling aan bod. Ook bekijkt de jeugdarts of er problemen zijn met, of vragen zijn over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind. Is dit het geval, dan kan een kind aangemeld worden voor een onderzoek door de logopedist van de GGD. Voorafgaand aan dit onderzoek wordt aan de ouders een vragenlijst meegegeven.

Op 9-jarige leeftijd ontvangen de kinderen de vaccinatie tegen difterie, tetanus, polio (DTP) en tegen bof, mazelen, rodehond (BMR).

In groep 7 (10/11 jaar) vindt bij alle kinderen een onderzoek plaats door de jeugdverpleegkundige. Daarin wordt aandacht besteed aan groei, gezondheid en gedrag.

Op 12-jarige leeftijd ontvangen de meisjes de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV).

7.3  Jeugdtandverzorging
De voorlichtster van de jeugdtandverzorging geeft lessen over voeding en tandverzorging aan de groepen 1 t/m  4 van het basisonderwijs. Ze kan niet jaarlijks de scholen bezoeken.

7.4 Logopedie
Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe de logopedische screening ingevuld wordt.

7.5  Culturele jeugdvorming
De Stichting Culturele Jeugdvorming wil alle leerlingen van de basisschool graag kennis laten maken met verschillende kunstuitingen, zoals toneel, muziek, dans, film, museumbezoek etc. De kosten worden gedragen door de gemeente, het bestuur en de ouders. Deze bijdrage is inbegrepen bij de ouderbijdrage.
De groepen worden jaarlijks ongeveer 2 keer uitgenodigd om een voorstelling bij te wonen.

7.6 Bibliobus
Alle kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliobus. Elke maandagmorgen staat de bus bij het schoolplein.
Wij stimuleren de kinderen om te lezen. We hopen dat u daarbij wilt helpen door samen met de kinderen te praten over boeken die ze hebben geleend en natuurlijk ook door gezellig voor te lezen. Ook oudere kinderen vinden het nog vaak heel fijn om voorgelezen te worden.

7.7 Centrum voor natuur- en milieu- educatie (NME)
Dit centrum is gevestigd in Doetinchem. Wij krijgen op verzoek ondersteuning bij ons biologieonderwijs middels excursies, leskisten, materialen, werklessen in het gebouw van het centrum etc.

7.8 Muziekschool
De leerlingen van groep 4 en 5 krijgen wekelijks een muziekles van een docente van de muziekschool. Dit zijn lessen in het kader van algemene muzikale vorming.

7.9 Stichting Leergeld
Stichting Leergeld de Liemers laat alle kinderen meedoen.
Steeds meer gezinnen hebben moeite om de sportclub of muziekles van hun kinderen te betalen. Ook schoolkosten als kamp of excursie,  zijn voor veel gezinnen bijna niet op te brengen. Wanneer deze gezinnen niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand of een andere (gemeentelijke) voorziening, kunnen zij – mits aan de criteria wordt voldaan – rekenen op de steun van Stichting Leergeld de Liemers.
De kosten worden in dat geval gedeeltelijk of tot een bepaald maximum door Stichting Leergeld de Liemers vergoed. Want alle kinderen mogen meedoen en hebben recht op een sociaal leven.
Stichting Leergeld de Liemers werkt met vrijwilligers die op huisbezoek komen om samen met de aanvrager de mogelijkheden te bespreken, maar ook om na te gaan of andere bestaande voorzieningen bekend zijn en eventueel daarnaar te verwijzen.  Stichting Leergeld behandelt de aanvraag in alle vertrouwelijkheid.

Voor wie is Stichting Leergeld de Liemers bedoeld?

Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een laag inkomen woonachtig in de gemeenten Zevenaar,  Duiven, Westervoort, Rijnwaarden en Montferland.

Wat mag u van Stichting Leergeld de Liemers verwachten?
Stichting Leergeld de Liemers verwijst in eerste instantie naar wettelijk voorliggende voorzieningen, indien aanwezig. Daarnaast biedt de stichting hulp door schoolreizen, kampen, contributies, fietsen (onder voorwaarde), sportuitrusting, etc. te betalen.
Aanvragen kunnen worden ingediend bij:
Postbus 192
6900 AD Zevenaar
tel: 0316- 76 40 00 (b.g.g.: voicemail inspreken, waarna u wordt teruggebeld)
óf per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naast de genoemde instanties zijn er nog vele anderen, t.w., cito, bibliotheek Arnhem Edu-art etc.