omslag website header
 

 

HOOFDSTUK 10. NAMEN EN ADRESSEN

10.1 Team

Annelies de Vries-Schuit 

Yvonne Meier-Oostdam (ib)

Leonie Meijnen

Younice Pelgrim 

Monique Derksen

 
Pascale Stoverinck
 

Wout Gerritsen

Remko Brinkhuis (dir)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Onderwijsassistent:

Ine Wolterinck

Eline Hendriks

Conciërge:

Carla Venes

Felix ten Brink

Systeembeheerder ICT:

Gerard Frerix

Rob de Gier

Martin Meinders

 
 
 
 
10.2.1 College van Bestuur
Lucy ( L.P.M.) Hermsen
Voorzitter college van Bestuur
Telefoon: 0314-653400
Moiel:      06-13607319
E-mail:    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
De voorzitter van het college van Bestuur, Lucy Hermsen, is bestuurder van de organisatie. Zij is door de raad van toeziccht benoemd en geeft uitvoering aan door de stichting vastgesteld beleid betreffende personeel, onderwijs, financiën, huisvesting en beheer.
Daarnaaast voert zij overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad(GMR)
 
Postadres:
Stichting Primair Onderwijs Achteroek
Postbus 159
7000 AD Doetinchem
 
Bezoekadres:
Lohmanlaan 23
7003 DJ Doetinchem
 
10.2.2 Raad van Toezicht
Floor Wissing-Kunst, voorzitter
Peter berendhaus
Reinier Gosselink-Wolbrink
Iris Messing-Meuleman
Gert-Willem Römer
 
De Stichting Primair Onderwijs Achterhoek(PRO8) heeft toezicht en bestuur gescheiden middels het raad van toezicht model.
De raad van toezicht heeft een toezichtskader vastgesteld. Eén lid is voorgedragen door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.De raad van toezicht kent geen portefeuillehouders(b.v. secretaris of penningmeester)
 
 
Postadres:
Stichting Primair Onerwijs Achterhoek
Raad van Toezicht
Postbus 159
7000 AD Doetinchem
 
10.3 Medezeggenschapsraad
Ouders:         Marja Rutgers,   Arthur van Leeuwen
Team:            Leonie Meijnen, Younice Pelgrim
Zitting in de GMR: Marja Rutgers en Younice Pelgrim
 
10.4 Oudervereniging
Irene Jansen (voorz)
Bloesemhof 4
7047 AZ Braamt
0314 651133

Anke Dibbits (secr)

Yvonne Berendsen (penn)

Astrid Fisser

Daniëlle Leijzer

Marco Teunissen

Taco Masselink

   
                              
10.5 Overigen
Inspectie voor het BaO                       Iselinge                                GGD Gelre IJssel                             
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                  Bachlaan 11                         Postbus 51
www.onderwijsinspectie.nl                Postbus 277                         7300 AB Apeldoorn
0800 – 8051 (gratis)                          7000 AG Doetinchem           088 4433000
                                                            0314 374141                      
Vertrouwensinspecteur van de inspectie: 0900 1113111 (lokaal tarief)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld.
 
Peuterspeelzaal ‘t Brummeltje          GGNet                                  School Maatschappelijk Werk
Langestraat 14                                   Kruisbergseweg 29              Marktstraat 10
7047 AP Braamt                                7009 BL Doetinchem         7041 AJ ‘s Heerenberg
0314 – 65 32 27                                 0314 – 37 10 10                  0314 357294
                                                                       
 Systeembeheerder            
  Gerard Frerix
                                              
Onderwijs aan Zieke Leerlingen IJsselgroep
Voor meer informatie over de consulent onderwijs aan zieke leerlingen kunt u terecht bij:
het centrale kantoor: telefoon 0546 - 53 65 83.
Of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of www.ijsselgroep.nl

Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL)
Het adres waar een leerling aangemeld kan worden voor het krijgen van een beschikking voor toelating tot een speciale basisschool is:
Het onderwijszorgloket           Postadres: Het onderwijszorgloket
Bachlaan 11,                         Postbus 277
7002 MZ Doetinchem            7000 AG Doetinchem
telefoon: 0314-374131

Regionale Verwijzings Commissie Primair Onderwijs (RVC-PO)
Het adres van de RVC-PO is:
RVC-PO Doetinchem e.o.   Postadres: RVC-PO Doetinchem e.o.
Bachlaan 11,                       Postbus 277
7002 MZ Doetinchem          7000 AG Doetinchem
telefoon: 0314-374131

Parochie: extern vertrouwenspersoon:
Pastoor de Vreeze                      Herman Riphagen
Langestraat 18                           p/a Bachlaan 11,
7047 AP Braamt                         7002 MZ Doetinchem
telefoon: 0314 - 65 13 06           telefoon: 088-0931000