omslag website header
 

 

HOOFDSTUK 10. NAMEN EN ADRESSEN

10.1 Team

Annelies de Vries-Schuit (rt)

Yvonne Meier-Oostdam (ib)

Leonie Meijnen

Younice Pelgrim 

Monique Derksen

Remko Brinkhuis (dir)
Venkelveld 34
7006TL Doetinchem 
03164– 364372
06 46135400 
 
10.2 Bestuur
Mevr. Floor Wissing voorzitter raad van Toezicht (zie website www.pro8.nu)
Voor bovenschoolse zaken is het College van Bestuur het eerste aanspreekpunt
Lucy Hermsen College van Bestuur 0314-653400
Geert Gerritsen College van Bestuur 0314 - 353290
 
10.3 Medezeggenschapsraad
Ouders:         Marja Rutgers   Arthur van Leeuwen
Team:            Leonie Meijnen Younice Pelgrim
Zitting in de GMR: Marja Rutgers en Younice Pelgrim
 
10.4 Oudervereniging
Irene Jansen (voorz)
Bloesemhof 4
7047 AZ Braamt
0314 651133

Anke Dibbits (secr)

Yvonne Berendsen (penn)

Astrid Fisser

Daniëlle Leijzer

Marco Teunissen

Taco Masselink

   
                              
10.5 Overigen
Inspectie voor het BaO                       Iselinge                                GGD Gelre IJssel                             
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                  Bachlaan 11                         Postbus 51
www.onderwijsinspectie.nl                Postbus 277                         7300 AB Apeldoorn
0800 – 8051 (gratis)                          7000 AG Doetinchem           088 4433000
                                                            0314 374141                      
Vertrouwensinspecteur van de inspectie: 0900 1113111 (lokaal tarief)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld.
 
Peuterspeelzaal ‘t Brummeltje          GGNet                                  School Maatschappelijk Werk
Langestraat 14                                   Kruisbergseweg 29              Marktstraat 10
7047 AP Braamt                                7009 BL Doetinchem         7041 AJ ‘s Heerenberg
0314 – 65 32 27                                 0314 – 37 10 10                  0314 357294
                                                              
Coördinator overblijven                Systeembeheerder            
Rina Witsel                                      Gerard Frerix
                                              
Onderwijs aan Zieke Leerlingen IJsselgroep
Voor meer informatie over de consulent onderwijs aan zieke leerlingen kunt u terecht bij:
het centrale kantoor: telefoon 0546 - 53 65 83.
Of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of www.ijsselgroep.nl

Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL)
Het adres waar een leerling aangemeld kan worden voor het krijgen van een beschikking voor toelating tot een speciale basisschool is:
Het onderwijszorgloket           Postadres: Het onderwijszorgloket
Bachlaan 11,                         Postbus 277
7002 MZ Doetinchem            7000 AG Doetinchem
telefoon: 0314-374131

Regionale Verwijzings Commissie Primair Onderwijs (RVC-PO)
Het adres van de RVC-PO is:
RVC-PO Doetinchem e.o.   Postadres: RVC-PO Doetinchem e.o.
Bachlaan 11,                       Postbus 277
7002 MZ Doetinchem          7000 AG Doetinchem
telefoon: 0314-374131

Parochie: extern vertrouwenspersoon:
Pastoor de Vreeze                      Herman Riphagen
Langestraat 18                           p/a Bachlaan 11,
7047 AP Braamt                         7002 MZ Doetinchem
telefoon: 0314 - 65 13 06           telefoon: 088-0931000