Medezeggenschapsraad MR
Medezeggenschapsraad MR
Medezeggenschapsraad MR

Medezeggenschapsraad MR

Medezeggenschapsraad MR

De Medezeggenschapsraad van basisschool De Boomgaard.
De MR in het onderwijs is wat de naam al zegt: een Raad voor Medezeggenschap, voor inspraak.
De MR van De Boomgaard bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden, die gezamenlijk praten, denken en mee beslissen over zaken die de school aangaan. We bekijken plannen en beleidsstukken maar de MR kan ook zelf met voorstellen en vraagstukken komen.
De MR is een schakel tussen de school en ouders.

  • Punten waar we over spreken zijn bijv.:
  • Het schoolplan
  • Vakantierooster
  • De schoolgids
  • De schoolkalender
  • De begroting
  • Veiligheid in en rondom de school
  • De toekomst

Lisanne van Schijndel van groep 3/4 en Pascale Stoverinck van groep 1/2 vertegenwoordigen het personeel. Arthur van Leeuwen, vader van Elin & Vera en Sander Tuit, vader van Cian & Jamie vertegenwoordigen de ouders in de MR. De vergaderingen zijn openbaar, dus als iemand een vergadering wil bijwonen, laat het ons weten, u bent van harte welkom. Vragen, opmerkingen en ideeën over de organisatie (bestuurlijke schoolzaken) van de school zijn altijd welkom.

Wij staan open voor persoonlijk contact of een mailtje sturen kan ook naar .

Elk belangrijk besluit van het schoolbestuur dient voorgelegd te worden aan de GMR. Regelmatig (om de 4-6 weken) is er een vergadering. Vanuit onze MR heeft Arthur van Leeuwen zitting in de GMR
Schoolse zaken worden, zoals u hierboven kunt lezen in onze MR besproken. De directeur is bij de vergaderingen aanwezig.
In een reglement zijn de rechten van de MR en de GMR vastgelegd.